Hướng Dẫn Cách Chơi Keno Cho Người Chơi Mới

01-31-2018


KENO là trò gì?

Keno là trò xổ số trực tuyến giống như bạn chơi xổ số ba miền hoặc Lô tô tại Việt Nam.

Cách xổ số của KENO như thế nào?
Hệ thống sẽ xổ ra ngẫu nhiên 20 bi số, bao gồm bi số 01 đến bi số 80, để xác định kết quả của lượt xổ.

Người chơi sẽ đối chiếu kết quả của 20 viên bi xổ ra có trùng với loại cược đã đặt hay không thể phân biệt cược thắng hoặc thua.

KENO gồm những loại cược nào?
Có nhiều loại cược với tỷ lệ hấp dẫn trong KENO, bao gồm 7 loại cược chính sau :

1. Tài, Số Điểm Chính Xác, Xỉu

Tài : Tổng số điểm của 20 viên bi số là > 810
Số Điểm Chính Xác : Tổng số điểm của 20 viên bi số là  = 810
Xỉu : Tổng số điểm của 20 viên bi số là < 810

Kết Quả Rút Thăm
01 20 04 64 05 36 10 27 40 11
54 13 79 30 32 67 33 59 47 61
Tổng Số 693 [Xỉu]

Ví Dụ:
Người chơi lựa chọn Xỉu, tiền cược là $100.00 với tỷ lệ cược là 1.95
Kết quả chính xác [693 < 810, Xỉu], người chơi thắng 195 [100 x 1.95]

Quy Tắc Đặc Biệt: Khi kết quả là Số Điểm Chính Xác [810] tất cả các vé cược trong Tài Xỉu và cược xiên trong Tài Xỉu Lẻ Chẵn sẽ được tự động hoàn trả.

2. Trên, Dưới, Hòa

Trên : Tổng số 20 viên bi số rút ra, hơn mười viên bi có số nút từ 01 – 40
Hòa : Tổng số 20 viên bi số rút ra, mười viên bi có số nút từ 01-40 và mười viên bi có số nút từ 41-80.
Dưới : Tổng số 20 viên bi số rút ra, hơn mười viên bi có số nút từ 41-80

Ví Dụ:
Người chơi lựa chọn Trên , tiền cược là 100, tỷ lệ cược là 2.3
Kết quả trùng nhau [13 viên bi số nút từ 01- 40 và 7 viên bi số nút từ 41-80] =>Trên.
Người chơi thắng cược $230.00 [100 x 2.3]

3. Các Số Lẻ, Hòa, Các Số Chẵn

Các Số Lẻ : Tổng số 20 viên bi số rút ra, hơn mười viên bi là các con số Lẻ
Hòa : Tổng số 20 viên bi số rút ra, mười viên bi số là Lẻ và mười viên bi số là Chẵn
Các Số Chẵn : Tổng số 20 viên bi số rút ra, hơn mười viên bi là các con số Chẵn

Ví Dụ:
Người chơi lựa chọn các tỷ lệ cược, tiền cược 100, tỷ lệ cược là 2.3
Kết quả trùng nhau [11 viên bi số là Lẻ và 8 viên bi số là Chẵn]. Trong đó số lẻ nhiều hơn số chẵn.  Người chơi thắng cược $230.00 [100 x 2.3]

4. Lẻ, Chẵn

Lẻ : Kết quả tổng số 20 viên bi số rút ra là số lẻ
Chẵn : Kết quả tổng số 20 viên bi số rút ra là số chẵn

Ví Dụ:
Người chơi lựa chọn Các Số Lẻ, tiền cược là 100, tỷ lệ cược là 1.95
Kết quả trùng nhau chính xác [Tổng số điểm bi số rút ra là 693, số Lẻ]
Người chơi thắng cược 195 [100 x 1.95]

5. Cược Xiên Tài/ Xỉu, Lẻ /Chẵn

Tài – Lẻ : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra là > 810 và đó là con số lẻ
Xỉu – Lẻ : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra là < 810 và đó là con số lẻ

Tài – Chẵn : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra là > 810 và đó là số chẵn
Xỉu – Chẵn : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra là < 810 và đó là số chẵn

Ví Dụ:
Người chơi lựa chọn Xỉu Lẻ, tiền cược là 100, tỷ lệ cược là 3.7
Kết quả trùng nhau chính xác [Tổng số điểm bi số rút ra là 693, Xỉu và số Lẻ]
Người chơi thắng cược 370 [100x 3.7]

Quy Tắc Đặc Biệt: Khi kết quả rút ra là Điểm Số Chính Xác [810] thì tất cả các vé cược trong Tài Xỉu và cược xiên trong Tài Xỉu Lẻ Chẵn sẽ tự động hoàn trả.

6. Ngũ Hàng [Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ]

Kim : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra trong khoảng từ 210-695 
Mộc : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra trong khoảng từ 696-763
Thủy : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra trong khoảng từ 764-855
Hỏa : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra trong khoảng từ 856-923
Thổ : Tổng số điểm 20 viên bi xổ ra trong khoảng từ 924-1410

Ví Dụ:
Người chơi đặt cược Kim, tiền cược là 100, tỷ lệ cược là 9.2
Kết quả trùng nhau chính xác [Tổng số điểm bi số rút ra là 693, Kim]
Người chơi thắng cược 920.00 [100x 9.2]

7. Ngọc Cầu

Trong kiểu cược ngọc cầu, người chơi tùy chọn trong khỏang từ 1 đến 5 viên bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 viên bi số. Tỷ lệ thanh toán sẽ dựa trên kết quả của các viên bi số so với các con số người chơi đã chọn , không phân biệt vị trí.

Bảng Thanh Toán Tham Khảo

5 Ngọc Cầu 4 Ngọc Cầu 3 Ngọc Cầu 2 Ngọc Cầu 1 Ngọc Cầu
Trúng 5 viên bi số 251
Trúng 4 viên bi số 21 51
Trúng 3 viên bi số 3 6 20.3
Trúng 2 viên bi số Không Thanh Toán 2 2.3 10.3
Trúng 1 viên bi số Không Thanh Toán Không Thanh Toán Không Thanh Toán Không Thanh Toán 3.3

Ví Dụ:
Người chơi lựa chọn các con số [02, 27, 36, 41, 61] tiền cược là 100
Kết quả trùng nhau chính xác [27,36,61]
Người chơi thắng cược 300 với tỉ lệ cược 3 [ 100 x 3]

Tham gia ngay KENO trên máy tính qua linkhttps://www.w88yes.com/Lottery/
Tham gia ngay KENO trên điện thoại qua linkhttps://m.w88yes.com/Products/Lottery.aspx