DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “THÁNH THỂ THAO – BAO LA TIỀN THƯỞNG”

03-26-2020

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“THÁNH THỂ THAO – BAO LA TIỀN THƯỞNG”

(Từ 01/03-15/03/2020)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 Th****rok*te*n Hoàn Trả 18% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
2 To****3 Hoàn Trả 13% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
3 Do****ac1619 Hoàn Trả 13% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
4 Th****u Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
5 An****nbm1102 Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
6 Ba****on123 Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
7 La**** Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
8 yc****325 Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
9 za****nz Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
10 wi****8888888 Hoàn Trả 8% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
11 Ke****aus Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
12 ng****thuynam Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
13 te****6 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
14 Ha****a Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
15 sy****airulkorea Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
16 Ea**** Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
17 Ad****2 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
18 42****2 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
19 al****64 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
20 Az****060 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
21 cc****8 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
22 ch**** Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
23 ch****8811 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
24 Ch****ooyi Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
25 Da****kim Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
26 de****44 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
27 eu****27 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
28 fa****dina89 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
29 ja****ng Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
30 je****1983 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
31 je****50 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
32 ka****a2409 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
33 ki****an Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
34 le****i Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
35 na****nee Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
36 nl****8 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
37 se****n168 Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
38 sw**** Hoàn Trả 5% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
39 Ta**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
40 we****88 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
41 wt****ickymyr1 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
42 za****h Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
43 ze****r Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
44 12****er Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
45 6x**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
46 al**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
47 am**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
48 ba****er77 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
49 ba****11 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
50 fi****ll Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
51 ga****g1 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
52 he****230 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
53 ho****huchieu Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
54 hu****g Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
55 in**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
56 ka****n Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
57 KE****BAY Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
58 kk**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
59 Ko****92 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
60 li****ool7766 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
61 lu****07 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
62 mr**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
63 Ne****goh313 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
64 ON****BO Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
65 on****8 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
66 pa****relove Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
67 pd**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
68 Sa****an210994 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
69 se**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
70 sh****g8671 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
71 St****yy Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
72 su****c Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
73 vi****sh281 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
74 Wa**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
75 wy**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
76 Al****no8899 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
77 bl****og7877 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
78 Ca****dor80 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
79 ch****tyen Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
80 da****antom Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
81 fl**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
82 ho****eddy Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
83 24****4 Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
84 kh**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
85 la**** Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
86 li****ng Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
87 mi****e Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
88 my****u Hoàn Trả 3% Tổng Cược + Áo Đấu Aston Villa 2019/20
89 pe****lla Thẻ Game 200 VND
90 Pi****uraichu Thẻ Game 200 VND
91 PK**** Thẻ Game 200 VND
92 sa****a10 Thẻ Game 200 VND
93 si****8226274 Thẻ Game 200 VND
94 Ta****228 Thẻ Game 200 VND
95 tl****2128 Thẻ Game 200 VND
96 we****n94 Thẻ Game 200 VND
97 76****76 Thẻ Game 200 VND
98 ch****hk84 Thẻ Game 200 VND
99 cs**** Thẻ Game 200 VND
100 de****39 Thẻ Game 200 VND
101 do****82 Thẻ Game 200 VND
102 ga****20 Thẻ Game 200 VND
103 go****sofcharm Thẻ Game 200 VND
104 ib****m1214 Thẻ Game 200 VND
105 ji****2345 Thẻ Game 200 VND
106 JK****7 Thẻ Game 200 VND
107 Jo****118 Thẻ Game 200 VND
108 Ke****k Thẻ Game 200 VND
109 ke****ai Thẻ Game 200 VND
110 ko**** Thẻ Game 200 VND
111 LN**** Thẻ Game 200 VND
112 mt**** Thẻ Game 200 VND
113 sa****g Thẻ Game 200 VND
114 sb****1 Thẻ Game 200 VND
115 ty****5 Thẻ Game 200 VND
116 ud**** Thẻ Game 200 VND
117 wt****yr1payment Thẻ Game 200 VND
118 An****ibib Thẻ Game 200 VND
119 ba****c27 Thẻ Game 200 VND
120 be****iew Thẻ Game 200 VND
121 ch****ecktien Thẻ Game 200 VND
122 da****ghtjb Thẻ Game 200 VND
123 do**** Thẻ Game 200 VND
124 ed****3 Thẻ Game 200 VND
125 El****an Thẻ Game 200 VND
126 er****m9905 Thẻ Game 200 VND
127 ga****l Thẻ Game 200 VND
128 GS****988 Thẻ Game 200 VND
129 Ha****9 Thẻ Game 200 VND
130 Ho****8888 Thẻ Game 200 VND
131 ic****urs Thẻ Game 200 VND
132 ja****12 Thẻ Game 200 VND
133 jy**** Thẻ Game 200 VND
134 ke****88 Thẻ Game 200 VND
135 ke****ee Thẻ Game 200 VND
136 lo****p412 Thẻ Game 200 VND
137 lo****att Thẻ Game 200 VND
138 Ma**** Thẻ Game 200 VND
139 mg**** Thẻ Game 200 VND
140 Mi**** Thẻ Game 200 VND
141 ng****vanhung83 Thẻ Game 200 VND
142 ph**** Thẻ Game 200 VND
143 pl****flexus Thẻ Game 200 VND
144 ro****g Thẻ Game 200 VND
145 sa**** Thẻ Game 200 VND
146 sa****6 Thẻ Game 200 VND
147 sk**** Thẻ Game 200 VND
148 te****58 Thẻ Game 200 VND
149 ye****6369 Thẻ Game 200 VND
150 39**** Thẻ Game 200 VND
151 ab**** Thẻ Game 200 VND
152 Al****ong Thẻ Game 200 VND
153 an****123 Thẻ Game 200 VND
154 ap****ia01 Thẻ Game 200 VND
155 cb****g38 Thẻ Game 200 VND
156 ch****ric66 Thẻ Game 200 VND
157 cm****0 Thẻ Game 200 VND
158 De****1234 Thẻ Game 200 VND
159 en****d777 Thẻ Game 200 VND
160 er****n26 Thẻ Game 200 VND
161 ez****l Thẻ Game 200 VND
162 ge**** Thẻ Game 200 VND
163 he****kl Thẻ Game 200 VND
164 ja****7 Thẻ Game 200 VND
165 ja****nial Thẻ Game 200 VND
166 ja****98 Thẻ Game 200 VND
167 kh****3 Thẻ Game 200 VND
168 la**** Thẻ Game 200 VND
169 chitieu123 Thẻ Game 200 VND
170 d*ilo**45 Thẻ Game 200 VND
171 H*ah**p20*7 Thẻ Game 200 VND
172 Ba**a**kiet9*9* Thẻ Game 200 VND
173 C*b*fc Thẻ Game 200 VND
174 aa***b*t*89 Thẻ Game 200 VND
175 1*2*h*k*o*13 Thẻ Game 200 VND
176 b*c8b*n*hg*89 Thẻ Game 200 VND