DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “HOT CÙNG RACING REELS – LẤY NGAY QUÀ CỰC CHẤT”

03-26-2020

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“HOT CÙNG RACING REELS – LẤY NGAY QUÀ CỰC CHẤT”

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 p*a*o*0* 28888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 888 Điểm Thưởng
2 N*e*o*e*0* 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
3 B*y*o*d*6*k 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
4 g*i*u*s 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
5 r*n*e*f*r*e 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
6 X*7*2*8* 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
7 m*y*i*p*4* 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
8 p*y*a*5*5 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
9 T*r*k*a* 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
10 C*o*l* 18888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 688 Điểm Thưởng
11 0*0*1*5*0* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
12 n*r*t*i*0*0*3* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
13 S*0*1*6* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
14 U*m*e*9*8* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
15 T*w*r*t*7*2*6 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
16 w*t*h*r*1 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
17 m*d*4* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
18 p*r*1*3* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
19 j*m*z*1*0*1* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
20 y*a*m*n*9*9* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
21 t*e*e*t*2*3 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
22 t*t*2*2* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
23 O*m*a*l*v* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
24 t*n*t*n*o 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
25 z*o*W*n*u 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
26 z*a*m* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
27 B*n*s*p*r*a* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
28 D*n*a* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
29 T*e*0*1* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
30 A*2*3*1*0*a* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
31 P*c*0*2* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
32 s*n*s*h*a*g 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
33 s*c*a*1*9* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
34 W*l*c*a*1*8* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
35 p*k*r*2*5 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
36 C*a*P*u*a 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
37 K*u*s*t*u*w*n 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
38 k*n*1*7* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 388 Điểm Thưởng
39 t*p*e*1*1* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
40 A*u*4* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
41 a*s*d*t 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
42 N*m*o*b*b 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
43 w*r*o*e* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
44 n*t*6*6 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
45 N*t*h*t*9*7 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
46 y*m*5*1 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
47 z*r*c*i 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
48 C*a*d*t* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
49 f*d*e 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
50 n*n*o*0 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
51 n*l*w*n*5* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
52 O*k*7 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
53 W*2*6* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
54 S*a*l*p*o 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
55 g*h*u*1*3* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
56 f*u*e*s* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
57 k*o*g*a 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
58 m*s*u* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
59 N*t*o*5*2 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
60 P*o*9*d* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
61 t*w*l* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
62 T*t*p*n*1* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
63 t*e*1*1* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
64 B*n*1*0* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
65 k*n*3* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
66 N*i*a*1*0 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
67 P*t*7*0 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
68 B*T*A*0*4 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
69 H*p*o*4*i*e 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
70 J*n*a*o*g 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
71 K*n*k*a*j*y*y 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
72 A*i*a*a*9*0 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
73 D*n*0*9*2 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
74 O*e*2*4* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
75 f*a*z*2 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
76 h*p*y*j*8*7 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
77 z*y*a*d*0 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
78 A*D*A*1*2 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
79 a*d*8*5*1*9* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
80 f*n*o*5*5 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
81 L*e*8*8 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
82 z*b*e*o 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
83 k*d*o*2*3* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
84 S*n*y*a*y*i*g*0 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
85 b*n*z*k* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
86 P*n*w*t*i*d*n 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
87 W*w*w*1*1 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
88 e*t*r*h*a* 3888 VND Tiền Cược Miễn Phí + 188 Điểm Thưởng
89 d*k*d*c 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
90 1*2*1*0*4*4*4 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
91 3*t*1*s*m 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
92 a*m*4*5 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
93 g*a*c*u*2* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
94 K*t*5*4 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
95 L*r*o*z* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
96 N*m*h*6*4 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
97 P*e*e*o*8* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
98 A*m*a*t* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
99 N*n*9*7 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
100 t*e*e*2*2* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
101 a*t*i*e*9*4 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
102 B*o*y*w*s*5*1 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
103 I*u*1*9* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
104 P*s*o*t*n 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
105 S*c*a*a*1* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
106 V*p*d*4* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
107 0*4*6*5*6* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
108 m*s*i*o*1 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
109 a*i*i*1*4*9 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
110 h*y*h*r*m*4 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
111 T*a*b*m*6* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
112 O*o*k*8 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
113 h*i*e*p* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
114 N*u*e*p*i*a*8* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
115 Q*a*b*p*1 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
116 T*e*s*y*9* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
117 b*k*y*o*n* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
118 H*E*V*C*8*9 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
119 N*o*h*e*1*8* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
120 A*t*e*h* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
121 B*r*n*z*s*0* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
122 m*i*u*u 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
123 Y*2*1* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
124 1*0*1*8* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
125 J*w*2* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
126 l*c*y*9* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
127 n*o*h*w*n*e* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
128 W*r*p*u*8*8* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
129 c*o*0* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
130 C*i*u*z* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
131 P*m*5*7 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
132 t*n*o*n*r*t 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
133 B*r*s*2*2* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
134 a*t*u* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
135 D*r*t*4* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
136 K*m*9*9 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
137 w*t*h*r*n*9*h*i 288 VND Tiền Cược Miễn Phí
138 J*e*a*a* 288 VND Tiền Cược Miễn Phí