DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI: “GIAO DỊCH THẺ GAME – NHẬN THÊM PHẦN THƯỞNG”

09-21-2019

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

GIAO DỊCH THẺ GAME – NHẬN THÊM PHẦN THƯỞNG

(01/09/2019 đến 15/09/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 R*i*4 18,888 Điểm Thưởng
2 i*f*n*r*9* 8,888 Điểm Thưởng
3 v*e*a*u*j*k 8,888 Điểm Thưởng
4 A*n*8 8,888 Điểm Thưởng
5 0*t*e*r*p*a* 8,888 Điểm Thưởng
6 S*a*a*d*r 6,888 Điểm Thưởng
7 B*n*k*2* 6,888 Điểm Thưởng
8 M*s*3*5 6,888 Điểm Thưởng
9 b*g*o*n 6,888 Điểm Thưởng
10 K*n*5*1 6,888 Điểm Thưởng
11 C*o*t*i*9 6,888 Điểm Thưởng
12 B*n*e*e 6,888 Điểm Thưởng
13 W*n*a*o*g*0*9 6,888 Điểm Thưởng
14 A*m*h*w 6,888 Điểm Thưởng
15 y*k*n*0*4*4 6,888 Điểm Thưởng
16 b*o*c*o*2*1* 6,888 Điểm Thưởng
17 a*g*s*a*0* 6,888 Điểm Thưởng
18 J*n*p*t*o*n 6,888 Điểm Thưởng
19 r*t*a*o*n 6,888 Điểm Thưởng
20 a*m*e*2*4* 6,888 Điểm Thưởng
21 d*a*z* 3,888 Điểm Thưởng
22 A*n*n*w*2*5* 3,888 Điểm Thưởng
23 b*y*a*a*1*1 3,888 Điểm Thưởng
24 p*n*p*l*y 3,888 Điểm Thưởng
25 k*t*i*u*0*4*3 3,888 Điểm Thưởng
26 J*1*2*3 3,888 Điểm Thưởng
27 F*0*0* 3,888 Điểm Thưởng
28 s*p*w*d*e*5* 3,888 Điểm Thưởng
29 C*u*p*l*7* 3,888 Điểm Thưởng
30 T*0*0*3* 3,888 Điểm Thưởng
31 b*y*u*a*5 3,888 Điểm Thưởng
32 P*i*a*1*0*4* 3,888 Điểm Thưởng
33 r*c*p*0*0* 3,888 Điểm Thưởng
34 S*g*x*0*9 3,888 Điểm Thưởng
35 S*p*c*a*1*9 3,888 Điểm Thưởng
36 z*l*o*l*o*z*0* 3,888 Điểm Thưởng
37 c*a*g*h*i*2*2 3,888 Điểm Thưởng
38 D*u*g*u*n 3,888 Điểm Thưởng
39 T*e*e*2*9* 3,888 Điểm Thưởng
40 t*m*0*7 3,888 Điểm Thưởng
41 K*y*M 3,888 Điểm Thưởng
42 n*o*l*k*l* 3,888 Điểm Thưởng
43 S*n*2*2* 3,888 Điểm Thưởng
44 F*n*o*9*9 3,888 Điểm Thưởng
45 N*b*d* 3,888 Điểm Thưởng
46 c*o*0* 3,888 Điểm Thưởng
47 N*d*n*b*n*1*2* 3,888 Điểm Thưởng
48 N*n*p*a*m*o 3,888 Điểm Thưởng
49 s*n*5*7 3,888 Điểm Thưởng
50 m*c*a*k 3,888 Điểm Thưởng
51 n*k*a*2* 3,888 Điểm Thưởng
52 t*o*g*h*i*a* 3,888 Điểm Thưởng
53 e*a*i*1*2* 3,888 Điểm Thưởng
54 P*n*g*2* 3,888 Điểm Thưởng
55 T*c*i*a*a*C*u*S 3,888 Điểm Thưởng
56 0*8*3*8*5* 3,888 Điểm Thưởng
57 d*n*t*2*4 3,888 Điểm Thưởng
58 J*m*s*i*8*8 3,888 Điểm Thưởng
59 P*n*d*5*8 3,888 Điểm Thưởng
60 p*a*3*2* 3,888 Điểm Thưởng
61 s*r*w*t*9*0 3,888 Điểm Thưởng
62 N*o*a*3*0 3,888 Điểm Thưởng
63 P*5*7* 3,888 Điểm Thưởng
64 w*n*p*n* 3,888 Điểm Thưởng
65 a*m*a*a* 3,888 Điểm Thưởng
66 A*w*2*4* 3,888 Điểm Thưởng
67 l*4*f*k*3* 3,888 Điểm Thưởng
68 P*p*4*8 3,888 Điểm Thưởng
69 T*m*8*6 3,888 Điểm Thưởng
70 y*n*e*2*4* 3,888 Điểm Thưởng
71 t*e*c*a*g 3,888 Điểm Thưởng
72 d*l*k*h*i 3,888 Điểm Thưởng
73 b*n*9*9 3,888 Điểm Thưởng
74 n*r*d*a 3,888 Điểm Thưởng
75 a*m*l*2*4* 3,888 Điểm Thưởng
76 W*e*a*5*8 3,888 Điểm Thưởng
77 D*r*n*8* 3,888 Điểm Thưởng
78 g*i*s*d*w*t*7 3,888 Điểm Thưởng
79 L*n*5*9 3,888 Điểm Thưởng
80 k*n*k*a*t 3,888 Điểm Thưởng
81 M*e*4*5*8 3,888 Điểm Thưởng
82 a*m*a*2* 3,888 Điểm Thưởng
83 K*o*a*0*2* 3,888 Điểm Thưởng
84 N*m*0*5*4 3,888 Điểm Thưởng
85 t*c*a*k* 3,888 Điểm Thưởng
86 B*a*k*a*k*8 3,888 Điểm Thưởng
87 K*n*a*k*a* 3,888 Điểm Thưởng
88 N*t*a*o*2*3* 3,888 Điểm Thưởng
89 S*r*p*t*2* Thẻ Game W88 500 VND
90 T*n*8*2*2* Thẻ Game W88 500 VND
91 N*v*4* Thẻ Game W88 500 VND
92 H*a*i* Thẻ Game W88 500 VND
93 k*i*n*s*k*5*0* Thẻ Game W88 500 VND
94 Z*y*s*1*2*3 Thẻ Game W88 500 VND
95 N*s*t*2* Thẻ Game W88 500 VND
96 p*a*w*y Thẻ Game W88 500 VND
97 0*1*3*7*1* Thẻ Game W88 500 VND
98 T*e*a*k*3* Thẻ Game W88 500 VND
99 t*u*a*m*2 Thẻ Game W88 500 VND
100 B*B*Y*4*9* Thẻ Game W88 500 VND
101 A*k*4*5 Thẻ Game W88 500 VND
102 t*o*2*2* Thẻ Game W88 500 VND
103 M*t*e* Thẻ Game W88 500 VND
104 B*n*i*a*o* Thẻ Game W88 500 VND
105 m*y*r*e*2*1 Thẻ Game W88 500 VND
106 y*t*h*w*e*1*s Thẻ Game W88 500 VND
107 s*g*s*2 Thẻ Game W88 500 VND
108 k*m*a*a*2*8* Thẻ Game W88 500 VND
109 a*d*t*p*e Thẻ Game W88 500 VND
110 r*d*h*n*5*5*6*5 Thẻ Game W88 500 VND
111 A*t*k*i*f*2 Thẻ Game W88 500 VND
112 J*n*u*g*9 Thẻ Game W88 500 VND
113 P*n*u*h*i Thẻ Game W88 500 VND
114 f*u*3* Thẻ Game W88 500 VND
115 b*a*p*p*5*1 Thẻ Game W88 500 VND
116 D*v*l* Thẻ Game W88 500 VND
117 D*c*i*a*u* Thẻ Game W88 500 VND
118 T*n*n*c*a*1*0*3* Thẻ Game W88 500 VND
119 b*e*m* Thẻ Game W88 500 VND
120 g*l*p*y*r*c* Thẻ Game W88 500 VND
121 J*r*s*n*0*3* Thẻ Game W88 500 VND
122 m*r*p*i*d*l* Thẻ Game W88 500 VND
123 a*1*5*b*0*6 Thẻ Game W88 500 VND
124 R*d*r*l*d*5 Thẻ Game W88 500 VND
125 a*t*m*h* Thẻ Game W88 500 VND
126 V*e*a*o*2*0* Thẻ Game W88 500 VND
127 R*n*n*1* Thẻ Game W88 500 VND
128 O*a*a*2* Thẻ Game W88 500 VND
129 B*n*k*1*9* Thẻ Game W88 500 VND
130 M*m*1*4*0 Thẻ Game W88 500 VND
131 0*0*7*2*3* Thẻ Game W88 500 VND
132 y*n*2*0* Thẻ Game W88 500 VND
133 R*e*g*i*1*9* Thẻ Game W88 500 VND
134 K*t*i*n*t Thẻ Game W88 500 VND
135 T*w*a*7* Thẻ Game W88 500 VND
136 l*y*2*4 Thẻ Game W88 500 VND
137 r*i*i*1*0 Thẻ Game W88 500 VND
138 w*e*a*e* Thẻ Game W88 500 VND
139 K*b*0*7* Thẻ Game W88 500 VND
140 y*t*9*a*2*1 Thẻ Game W88 500 VND
141 V*e*9*0 Thẻ Game W88 500 VND
142 D*s*p*w*t Thẻ Game W88 500 VND
143 k*s*m*t*e Thẻ Game W88 500 VND
144 s*t*a*a*5*2*0 Thẻ Game W88 500 VND
145 s*r*t*8*3 Thẻ Game W88 500 VND
146 T*n*k*n*4*4 Thẻ Game W88 500 VND
147 W*r*t*5*9 Thẻ Game W88 500 VND
148 S*m*a*n*k*o*g*u* Thẻ Game W88 500 VND
149 b*a*i*n*i*o*g*h* Thẻ Game W88 500 VND
150 E*e*3*4*4*9 Thẻ Game W88 500 VND
151 s*j*m*s*1* Thẻ Game W88 500 VND
152 o*s*1* Thẻ Game W88 500 VND
153 T*e*k* Thẻ Game W88 500 VND
154 B*n*9*8 Thẻ Game W88 500 VND
155 B*s*5*9 Thẻ Game W88 500 VND
156 K*t*i*h*t*0 Thẻ Game W88 500 VND
157 k*a*2*2* Thẻ Game W88 500 VND
158 P*a*i*5*2*2* Thẻ Game W88 500 VND
159 S*r*y*5* Thẻ Game W88 500 VND
160 b*b*9*9*9 Thẻ Game W88 500 VND
161 k*r*t*k* Thẻ Game W88 500 VND
162 p*r*n*t*9*3 Thẻ Game W88 500 VND
163 B*r*s*z Thẻ Game W88 500 VND
164 7*i*e*c* Thẻ Game W88 500 VND
165 N*r*a*o*e Thẻ Game W88 500 VND
166 M*0*6*5*4*5* Thẻ Game W88 500 VND
167 k*r*2*1* Thẻ Game W88 500 VND
168 S*m*a*1*3* Thẻ Game W88 500 VND
169 P*c*2*3* Thẻ Game W88 500 VND
170 a*7*7*8*5 Thẻ Game W88 500 VND
171 O*5*2*6 Thẻ Game W88 500 VND
172 A*c*i*b*s*4*3*8* Thẻ Game W88 500 VND
173 c*p*y*9 Thẻ Game W88 500 VND
174 b*t*3*d*j Thẻ Game W88 500 VND
175 T*i*a*i*9*9 Thẻ Game W88 500 VND
176 n*i*o* Thẻ Game W88 500 VND
177 b*t*n*8*3 Thẻ Game W88 500 VND
178 m*i*0*1*5*5 Thẻ Game W88 500 VND
179 P*n*1*8* Thẻ Game W88 500 VND
180 s*d*r*a* Thẻ Game W88 500 VND
181 b*m*u*1*1* Thẻ Game W88 500 VND
182 s*6*2* Thẻ Game W88 500 VND
183 s*p*r*a*k*c*9 Thẻ Game W88 500 VND
184 k*n*y*a*z*2*2* Thẻ Game W88 500 VND
185 t*w*n*o*z*1*3 Thẻ Game W88 500 VND
186 N*n*a*t*y* Thẻ Game W88 500 VND
187 T*m*o*e*2 Thẻ Game W88 500 VND
188 F*n*5*6* Thẻ Game W88 500 VND
189 m*r*s*e*l*1* Thẻ Game W88 500 VND