DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “BÙNG NỔ SÂN CỎ – RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

11-03-2019

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

BÙNG NỔ SÂN CỎ – RỘN RÀNG QUÀ TẶNG

(16/10/2019 đến 31/10/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 5*9*1*6*0 IPHONE 11 PRO MAX 512 GB
2 a*i*o*1*1 IPHONE 11 PRO MAX 256 GB
3 B*a*1*0*4* IPHONE 11 PRO MAX 256 GB
4 m*r*4*7*2 IPHONE 11 PRO MAX 256 GB
5 N*s*0*6*5*3 IPHONE 11 PRO MAX 256 GB
6 N*t*a*h*n* IPHONE 11 PRO 256 GB
7 p*r*p*t*c*o*t IPHONE 11 PRO 256 GB
8 P*t*a*a*5*4 IPHONE 11 PRO 256 GB
9 P*a*a*l* IPHONE 11 PRO 256 GB
10 P*1*7*2 IPHONE 11 PRO 256 GB
11 P*a*o*U*h*n TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 5000 VND
12 T*y*4*2 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 5000 VND
13 a*0*1*8*4*9 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 5000 VND
14 V*F*a*O TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 5000 VND
15 N*t*2* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 5000 VND
16 0*2*0*0*0*4 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
17 A*s*r*1*9* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
18 a*u*h*k*n* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
19 A*f*9*2 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
20 B*g*8*1 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
21 E*K*0*5*2* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
22 g*b*a*z* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
23 k*n*a*a* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
24 K*o*k*m*n TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
25 m*t*a*i*0*0 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
26 n*o*c*u*7*7* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
27 N*t*a*u*1*3*5*7 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
28 P*e*a*a*6* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
29 r*u*y*3*7 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
30 S*t*p*n* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
31 s*r*a*m TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
32 S*t*e*a TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
33 s*k*z*r TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
34 T*i*i*e*0*1 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
35 T*n*K*m*n*a* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
36 T*v*0 TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
37 0*1*6*7*6* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
38 B*o*o*2*6* TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ 1000 VND
39 C*a*k*2* THẺ GAME 500 VND
40 J*n*i*a*2* THẺ GAME 500 VND
41 K*t*i*e*w*n*a THẺ GAME 500 VND
42 k*i*s*d*9*3* THẺ GAME 500 VND
43 L*n*n*i*4*8* THẺ GAME 500 VND
44 p*n*z*a THẺ GAME 500 VND
45 t*n*t*n*1*3*5* THẺ GAME 500 VND
46 A*i*h*t*2* THẺ GAME 500 VND
47 b*o*c*u* THẺ GAME 500 VND
48 M*n*s*2*8 THẺ GAME 500 VND
49 A*k*a*a*h*5*5 THẺ GAME 500 VND
50 A*a*g*2*4* THẺ GAME 500 VND
51 F*i*z THẺ GAME 500 VND
52 G*l*w*n THẺ GAME 500 VND
53 H*o*g*0* THẺ GAME 500 VND
54 j*m*s*m*a* THẺ GAME 500 VND
55 k*n*n*i*e THẺ GAME 500 VND
56 n*s*r*n*e THẺ GAME 500 VND
57 N*w*a*e*a THẺ GAME 500 VND
58 P*t*y*6* THẺ GAME 500 VND
59 s*o*s*0* THẺ GAME 500 VND
60 S*p*d*P*n*0*0* THẺ GAME 500 VND
61 T*d*k*a* THẺ GAME 500 VND
62 W*r*e*o*4* THẺ GAME 500 VND
63 x*x*8*3 THẺ GAME 500 VND
64 y*c*j*6* THẺ GAME 500 VND
65 b*o*e*o THẺ GAME 500 VND
66 C*p*e*5* THẺ GAME 500 VND
67 d*n*s*y*a*i*r* THẺ GAME 500 VND
68 j*e*4*2 THẺ GAME 500 VND
69 k*r*c*a*9*6* THẺ GAME 500 VND
70 p*m*n*e* THẺ GAME 500 VND
71 p*j*o*g*i*h*i THẺ GAME 500 VND
72 S*3*1*5*0 THẺ GAME 500 VND
73 S*i*h*i*5*3 THẺ GAME 500 VND
74 w*t*h*r*n*9 THẺ GAME 500 VND
75 w*n*s*t*o*2*1* THẺ GAME 500 VND
76 G*g*e*2*4 THẺ GAME 500 VND
77 J*z*s*s*2*2* THẺ GAME 500 VND
78 p*l*j*g*o* THẺ GAME 500 VND
79 R*N*A*H*I*5*4 THẺ GAME 500 VND
80 X*6*2*4*5* THẺ GAME 500 VND
81 A*h*r*a THẺ GAME 500 VND
82 I*u*k*i*a*a* THẺ GAME 500 VND
83 M*s*o*e*5 THẺ GAME 500 VND
84 Y*t*a*o*g*7* THẺ GAME 500 VND
85 0*5*1*7* THẺ GAME 500 VND
86 2*1*5*4 THẺ GAME 500 VND
87 7*9*3* THẺ GAME 500 VND
88 A*i*u*1*3* THẺ GAME 500 VND
89 a*i*i*1*9* THẺ GAME 500 VND
90 B*a*n*n*a*a* THẺ GAME 500 VND
91 B*s*e*a*o* THẺ GAME 500 VND
92 b*s*p*s*t*8 THẺ GAME 500 VND
93 g*m*2*8* THẺ GAME 500 VND
94 H*m*i*u*1 THẺ GAME 500 VND
95 j*p*n*1*1* THẺ GAME 500 VND
96 t*e*h*o*g*1 THẺ GAME 500 VND
97 T*a*t*a*h*u*n*s* THẺ GAME 500 VND
98 a*x*n*d*n* THẺ GAME 500 VND
99 g*o*c*u*k*9 THẺ GAME 500 VND
100 N*A*0*9 THẺ GAME 500 VND
101 D*n*h*i*t* THẺ GAME 200 VND
102 K*a*g*y*0*2 THẺ GAME 200 VND
103 l*e*t*2*0 THẺ GAME 200 VND
104 t*e*i*n*r*6*6 THẺ GAME 200 VND
105 H*I*N*2*1* THẺ GAME 200 VND
106 H*y*n*y*a*h*n* THẺ GAME 200 VND
107 n*a*e*9 THẺ GAME 200 VND
108 s*d*4*0*1 THẺ GAME 200 VND
109 V*n*h*t*6*3 THẺ GAME 200 VND
110 r*k*t*i*a*a THẺ GAME 200 VND