COOKIE FREEROLLS

12-28-2017

Giải thưởng lên đến $30,000 mỗi tháng !

COOKIE FREEROLLS

THỂ LỆ KHUYẾN MÃI
 1. Khuyến mãi này được bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 1/12/2017 đến 23:59:59 ngày 31/12/2017.
 2. Tích lũy 10 Fortune Cookies và tham gia giải đấu Cookie Freerolls vào lúc 20:00 (UTC+8) chủ nhật hàng tuần.
 3. Trong giải đấu Freeroll, Quý Khách sẽ nhận được chips bắt đầu tùy vào Cookie tích lũy.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
 1. Người chơi trong Fortune Spin tích lũy được 10 Cookies sẽ tự động đăng ký vào Cookie Freerolls.
 2. Cookie Freerolls gồm có 03 giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 20:00 (UTC+8) Chủ nhật hàng tuần
 3. $1 Fortune Spin Cookies sẽ được tham gia vào giải đấu $300 Cookie Freeroll
 4. $5 Fortune Spin Cookies sẽ được tham gia vào giải đấu $2,000 Cookie Freeroll
 5. $15 Fortune Spin Cookies sẽ được tham gia vào giải đấu$5,000 Cookie Freeroll
 6. Nếu người chơi tích lũy 10 Cookies sẽ được tự động đăng ký tham gia giảm đấu Freerolls
 7. Cookies được tính từ lúc 20:00 (UTC +8) chủ nhật tuần trước đến lúc 19:59 (UTC+8) chủ nhật tuần này.
 8. Người chơi sẽ nhận được 100 chips bắt đầu cho mỗi Fortune Cookie.Ví dụ: Số lương Cookies trong tuần đã tích lũy
  • 50 Cookies từ $1 Fortune Spin ➜ 5000 chip bắt đầu cho $300 Cookie Freeroll
  • 20 Cookies từ $5 Fortune Spin ➜ 2000 chip bắt đầu cho $2,000 Cookie Freeroll
  • 8 Cookies từ $15 Fortune Spin ➜ Không thể tham gia
 9. Cookie Freerolls sẽ được điễn ra thường xuyên
 10. GGNetwork có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
CÁCH KIỂM TRA SỐ LƯỢNG COOKIE ĐÃ TÍCH LŨY
 1. Giao diện vi tính : vào mục ‘My Bonus’ bằng cách nhấp chọn hình hộp quà trong sảnh chơi
 2. Giao diện di động : vào mục ‘My Bonus’ trong phần ‘Account’ để kiểm tra